Menu Close

“Prenoćište Sunce” je objekat za smeštaj u Nišu predviđen za izdavanje na kraći i duži period boravka.

Apartmani se izdaju dnevno. U apartman se može ući od 15 časova na dan početka korišćenja usluga i mora se napustiti do 12 časova na dan završetka korišćenja usluga, osim ako je ugovorom drugacije predviđeno.

Zadržavanje apartmana posle 12 časova povlači naplatu narednog dana po redovnim cenama, izuzev u slučaju nemogućnosti napuštanja apartmana do predviđenog vremena usled krivice domaćina.

Za produženje boravka preko datuma predviđenog za odjavljivanje, potrebno je izvršiti upit o raspoloživosti apartmana. Upit se vrši kod “Prenoćišta Sunce” na e-mail ili info telefon.
Svaki gost je dužan da prijavi svoj boravak u apartmanu sa odgovarajućim i važećim dokumentima (ličnom kartom ili pasošem). U apartmanu mogu boraviti samo lica koja su prijavljena na smeštaj. Ukoliko se utvrdi da u apartmanu odseda osoba koja nije prijavljena za odsedanje (tu se ne podrazumevaju osobe koje gostima dolaze u posetu), gosti su dužni da doplate 30% dnevne cene za sve dane boravka u sobi.

Gosti su dužni da svoje dragocenosti nose sa sobom. “Prenoćište Sunce” Vam iz objektivnih razloga ne moze garantovati za iste.

U apartmanima nije dozvoljeno uvoditi životinje.

U apartmanima nije dopušteno unositi lako zapaljive i eksplozivne tečnosti i predmete, stvari sa jakim ili neugodnim mirisom, kao ni električne uređaje za koje niste dobili saglasnost “Prenoćišta Sunce” (osim računara i aparata za održavanje lične higijene).

U apartmanima se gostima ustupa na korišćenje pegla, fen, kišobran, mapa Niša, turistička brošura u štampanoj formi. Gosti se mogu obratiti “Prenoćištu Sunce” za sve dodatne zahteve.

Gosti su su dužni da čuvaju apartmane, inventar i instalacije. Svaka napravljena šteta mora biti nadoknađena. Oštećeni inventar, oprema i stvari naplatiće se gostu po cenovniku iskazanom na inventarskoj listi.

Gostima nije dozvoljeno da pomeraju nameštaj i opremu u apartmanima, niti da vrše izmene na električnim i drugim instalacijama bez prethodne konsultacije i odobrenja ovlašćenog lica iz “Prenoćišta Sunce”.

Nije dozvoljeno uništavanje i iznošenje inventara iz apartmana. U slučaju gubljenja ili oštećenja ključa od apartmana, gost je dužan da to prijavi ovlašćenom licu iz “Prenoćišta Sunce”. Izgubljeni ključevi se naplaćuju 30€ (u dinarskoj protivvrednosti).

Gosti su dužni da racionalno koristite električnu energiju i vodu, u skladu sa svojim realnim potrebama (gasiti rasvetu i druge električne potrošače kada nisu neophodni, zatvarati prozore i vrata u apartmanu prilikom korišćenja klima uređaja).

Zabranjeno je bacanje hrane i drugih otpadaka u umivaonik, WC šolju i kroz prozor.

Gosti ne smeju izazivati neugodnu buku i galamu i remetiti javni red i mir. Ovo osobito važi od 14 do 17h kao i od 22 do 08h.

U slucaju požara, poplave ili drugih vanrednih situacija gosti su dužni odmah obavestiti ovlašćeno lice iz “Prenoćišta Sunce” kao i dežurne službe na zvanične brojeve telefona 193 (Vatrogasci) i 192 (Policija).

Gosti su dužni prilikom izlaska iz apartmana da: zatvore sve prozore, provere da li su slavine za vodu zatvorene, isključe sve električne uređaje u sobi koji u tom trenutku rade, isključe sva svetla i zaključaju ulazna vrata.

U apartmanima je moguće neometano primati posetioce, ukoliko se isti drže ovog kućnog reda.

“Prenoćište Sunce” ima pravo da u slučaju nepridržavanja ovog kućnog reda otkaže korišćenje apartmana gostu i da ga proglasi „nepoželjnim gostom“.

U slučaju da se gostu otkaže boravak u apartmanu zbog kršenja pravila Kućnog reda, gost je u obavezi da plati ceo iznos najama, bez obzira na to sto je kraće boravio u istom.

Molimo goste da bilo kakvu nepravilnost, zamerku ili problem prijave ovlašćenom licu iz “Prenoćišta Sunce” na telefon +381 62 1704180.

Apartman se čisti na svaka tri dana, a po zahtevu gostiju može se čistiti i svakoga dana uz doplatu od 10€ (u dinarskoj protivvrednosti) dnevno.

U apartmanu se nalaze posteljina i peškiri na upotrebu gostima. Peškiri se menjaju svakog trećeg dana.

Posteljina se menja na svaka tri dana, a po zahtevu gostiju posteljinu je moguće promeniti i u kraćem vremenskom periodu uz doplatu od 10€ (u dinarskoj protivvrednosti) dnevno.